Onze massages zijn niet erotisch van aard!

Privacyverklaring

Massagestudio Puur & Intens, gevestigd aan de Klarinetweg 16h 4337 RA te Middelburg is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te bescherming.

In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website/onlineboekingssysteem gebruikt of als u een telefonische afspraak met ons maakt.

Contactgegevens:
Massagestudio Puur & Intens
Klarinetweg 16H
4337 RA Middelburg

Tel: 0031 118 46 39 68 / 0031 6-46 26 49 45
E-mal: info@puurenintens.nl
Website: https://www.puurenintens.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Massagestudio Puur & Intens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en waarbij u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij een telefonische afspraak:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer

Bij een online gemaakte afspraak:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van het onlineboekingssysteem. Een verwerkersovereenkomst met hen is bij ons aanwezig.

Reden voor het verwerken van persoonsgegevens:
Massagestudio Puur & Intens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u de gelegenheid te bieden een account aan te maken;
 • Om telefonisch contact met u op te nemen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Toezenden van onze nieuwsbrief indien u heeft aangegeven deze te willen ontvangen;
 • De wettelijke verplichting uw gegevens door te geven ten behoeve van belastingaangiften.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Massagestudio Puur & Intens verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden na overleg met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In enkele gevallen kan informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van w gegevens te respecteren.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
We bewaren de eerder genoemde persoonsgegevens niet langer dan 2 jaar na uw laatste afspraak of zoveel eerder als u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft te allen tijde het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@puurenintens.nl. Zodra wij deze aanpassingen hebben uitgevoerd zullen we u hiervan op de hoogte brengen.
We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dat contact op via info@puurenintens.nl.
De maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen zijn een goede en bijgewerkte virusscanner en firewall en TLS (voorheen SSL) en we werken te allen tijde via een beveiligde internetverbinding.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken:
Massagestudio Puur & Intens gebruikt alleen technisch en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van onze website én uw gebruiksgemak.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen:
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback:
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.